رفتن به نوشته‌ها

مطالب

آشنایی با اصطلاح بوم گردی و اقامتگاه بوم گردی

بوم گردی مفهومی معادل با کلمه انگلیسی اکوتوریسم است. زمانی می توانیم بگوییم در یک محل یا مکان گردشگری اکو توریسم جریان دارد که قوانین…